ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการ งานด้านต่างประเทศ การประสานกับหน่วยงานองค์กรด้านสุขภาพและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 26 กันยายน 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) กองทุนสุขภาพตำบล นโยบายหลักประกันสุขภาพ นโยบายจิตอาสาและการประสานกับหน่วยงานองค์กรด้านสุขภาพและอื่นๆโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 26 กันยายน 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างถ่ายทอดสดการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะฯ ว่าด้วยการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 26 กันยายน 2561
อ่านเพิ่มเติม