ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์ และจัดทาเอกสาร Fact Sheet ระเบียบวาระ“การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ “เจริญวัย แข็งแรง” ผลงาน พัฒนาการ และสถานภาพ สช. รายงานสาธารณะผลการปฏิบัติงาน ปีที่ ๒ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม