ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประสานงานคณะทำงานเลขานุการของคณะกรรมการ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 21 ตุลาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม