ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจัดรูปเล่ม (Artwork) และพิมพ์หนังสือธรรมนูญหนองพลวงอุดมสุข อ.จักราช จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 3 เมษายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างออกแบบจัดรูปเล่ม (Artwork) และพิมพ์หนังสือก้าวกระโดนของภาคประชาสังคมในกระแสยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 3 เมษายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดส่งแบบสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้ายและความตาย และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 25 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศตามพันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ผ่าน LINE@ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สช. ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 19 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม