ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 10 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างศึกษาทบทวนข้อมูลทางวิชาการเพื่อสังเคราะห์สถานการณ์และข้อเสนอในการพัฒนาและขับเคลื่อนเชิงนโยบายของประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์ "ประเด็นการกระจายอำนาจเพื่อบริหารจัดการสุขภาพ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 10 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างศึกษาทบทวนข้อมูลทางวิชาการเพื่อสังเคราะห์สถานการณ์และข้อเสนอในการพัฒนาและขับเคลื่อนเชิงนโยบายของประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์ "ประเด็นความรอบรู้ด้านสุขภาพ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 19 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างศึกษาทบทวนข้อมูลทางวิชาการเพื่อสังเคราะห์สถานการณ์และข้อเสนอในการพัฒนาและขับเคลื่อนเชิงนโยบายของประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์ "ประเด็นการเกษตรกับผลกระทบด้านสุขภาพ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 8 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์หนังสือ "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 1 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม