ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 และจ้างบริหารจัดการลานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 28 สิงหาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเพื่อตรวจสอบโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติให้การสนับสนุนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 28 สิงหาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างจัดทำข้อมูลและบริหารจัดการงานลงทะเบียนด้วยระบบเทคโนโลยี สำหรับการประชุม เตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12พ.ศ. 2562 และ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่12พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 27 สิงหาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม