ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเวที ในการจัดประชุมเวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างผลิตไวรัลคลิปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่ หรือการขับเคลื่อนงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจการประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ.2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 31 มกราคม 2562
อ่านเพิ่มเติม