ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประสานงานคณะทำงานเลขานุการของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑๓ (กรุงเทพมหานคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการด้านการขับเคลื่อนสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงานธุรการและประสานงานจัดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างผลิตไวรัลคลิปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่ หรือการขับเคลื่อนงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างออกแบบจัดรูปเล่ม (Artwork) และพิมพ์หนังสือ “สรุปการสัมมนาวิชาการไม่ใส่เครื่อง ถอดเครื่องช่วยหายใจ ทำได้เพียงใด ในระยะท้ายของชีวิต (Withholding and withdrawing of life-sustaining treatment)” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างพิมพ์ซองและกระดาษหัวจดหมาย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม