ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขอาร์ตเวิร์คและพิมพ์หนังสือธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสื่อสารงานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม