ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนักบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 25 เมษายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างสื่อสารงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 24 เมษายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจัดรูปเล่ม (Artwork) และพิมพ์หนังสือธรรมนูญหนองพลวงอุดมสุข อ.จักราช จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 3 เมษายน 2562
อ่านเพิ่มเติม