ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลภาคีเครือข่ายวิทยากรธรรมนูญสุขภาพและสถานพยาบาลที่มีระบบการดูแลแบบประคับประคอง ลงในระบบ e-Office ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจัดรูปเล่ม (Artwork) และพิมพ์หนังสือธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการถ่ายทำบันทึกภาพวิดีโอและตัดต่อ ลำดับภาพวิดีโอ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างผลิตเนื้อหาเพื่อเผยแพร่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2562ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม