ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตงานกราฟฟิกเคลื่อนไหว 2 มิติ (2D Motion Graphic) เพื่อสื่อสารในกิจกรรมรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสื่อสารงานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างถอดองค์ความรู้การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม : การขับเคลื่อนนโยบายจากระดับชาติสู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม