ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ระยะที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 22 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และรายงานขอจ้าง งานจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือรายงานการประชุม "สร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3" พร้อมจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์กิจกรรมรวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม