ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสื่อสารงานตามภารกิจภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 20 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเช่ารถตู้เพื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 15 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบจัดรูปเล่ม และพิมพ์หนังสือสรุปการสัมมนาวิชาการ "ไม่ใส่เครื่อง ถอดเครื่องช่วยหายใจ ทำได้เพียงใด ในระยะท้ายของชีวิต (Withholding and withdrawing of life-sustaining treatment)” (ฉบับปรับปรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 14 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม