สมัชชาสุขภาพน่าน : กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ

ผู้แต่ง :สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2249 หรือ http://www.sem100library.in.th/medias/b1832.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ