เส้นทางสู่ความสมานฉันท์ ในระบบการดูแลสุขภาพ

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/7591
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ