การอภิบาลร่วมสมัย

ผู้แต่ง : อำพล จินดาวัฒนะ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2751 หรือ http://www.sem100library.in.th/medias/b10727.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ