ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปประชาธิปไตย

ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปประชาธิปไตย : นโยบายสาธารณะ การมีส่วนร่วมกับประชาธิปไตยแบบร่วมไตร่ตรอง

ผู้แต่ง : โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; สุธีร์ รัตนะมงคลกุล; มธุรส ศิริสถิตย์กุล; วิบูลย์ วัฒนนามกุล; ฉันทนา ผดุงทศ

หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ

 
ชื่อผู้แต่ง: 
นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; สุธีร์ รัตนะมงคลกุล; มธุรส ศิริสถิตย์กุล; วิบูลย์ วัฒนนามกุล; ฉันทนา ผดุงทศ;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2558
คำค้น: 
ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปประชาธิปไตย ; Healthreform2558