ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปประชาธิปไตย ฯ

ผู้แต่ง : โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; สุธีร์ รัตนะมงคลกุล; มธุรส ศิริสถิตย์กุล; วิบูลย์ วัฒนนามกุล; ฉันทนา ผดุงทศ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2763 หรือ http://www.sem100library.in.th/medias/11402.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ