ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปชีวิตและสังคม เล่ม 4

ผู้แต่ง : อำพล จินดาวัฒนะ; สุนีย์ สุขสว่างบรรณาธิการ; วิเชียร ทาแกงบรรณาธิการ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2589 หรือ http://www.sem100library.in.th/medias/7505.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ