คู่มือ การนำธรรมนูญว่าด้วยระบบุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/7631
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ
 
ชื่อผู้แต่ง: 
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
คู่มือ, การใช้ธรรมนูญ, พื้นที่, อปท.