คู่มือ การนำธรรมนูญว่าด้วยระบบุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชน

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2469 หรือ http://www.sem100library.in.th/medias/4025.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ
 
ชื่อผู้แต่ง: 
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
ธรรมนูญสุขภาพ, พัฒนา, สุขภาพ, ชุมชน