สาระจากเวที: ขับเคลื่อนและร่วมเรียนรู้กระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ

ผู้แต่ง : สุนีย์ สุขสว่าง
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2345 หรือ http://www.sem100library.in.th/medias/2630.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ
 
ชื่อผู้แต่ง: 
สุนีย์ สุขสว่าง
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
ขับเคลื่อน, ธรรมนูญสุขภาพ, กระบวนการ