เรื่องเล่าจากบ้านชะแล้

ผู้แต่ง :ขุนทอง บุญยประวิตร
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2585 หรือ http://www.sem100library.in.th/medias/b7230.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ