บันทึกเจตนารมณ์ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 ฯ

ผู้แต่ง : วรรณา ศรีวิริยานุภาพบรรณาธิการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; สำนักงานแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/3288 หรือ http://www.sem100library.in.th/medias/b12531.pdf 

หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือชื่อผู้แต่ง: 
วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
เจตนารมณ์, ธรรมนุญสุขภาพ