พ่อหมอสอย เพชรฤทธ์ หมอพื้นบ้านตีนเปล่าของมวลชน

ผู้แต่ง : วิชัย โชควิวัฒน; สันติสุข โสภณสิริ

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/3285 หรือ http://www.sem100library.in.th/medias/12482.pdf

หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือชื่อผู้แต่ง: 
วิชัย โชควิวัฒน
คำค้น: 
หมอสอย, หมอพื้นบ้าน