รู้จักและเข้าใจการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/3283   หรือ  http://www.sem100library.in.th/medias/12473.pdf

หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ