รวมมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1-7

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/3300  หรือ http://www.sem100library.in.th/medias/12644.pdf

หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ