เรื่องเล่าบนขบวนรถไฟสายสุขภาพ

ผู้แต่ง : พิกุล สิทธิประเสริฐกุล; ยุทธดนัย สีดาหล้า

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/3295  หรือ http://www.sem100library.in.th/medias/b12587.pdf

หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ