ปาฐกถาพิเศษปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิตปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย

ผู้แต่ง : ยงยุทธ ยุทธวงศ์

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2824  หรือ  http://www.sem100library.in.th/medias/11667.pdf 

หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ