รวมพลังสร้างสุขภาพ ตามรอยพระยุคลบาท

ผู้แต่ง : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.)

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2218  หรือ  http://www.sem100library.in.th/medias/b1714.pdf

หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ