หนึ่งปีปฏิรูป หนึ่งปีแรกของการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ

ผู้แต่ง : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.); สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :  http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2224  หรือ http://www.sem100library.in.th/medias/1722.pdf 

หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือชื่อผู้แต่ง: 
สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.); สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
ระบบสุขภาพ, ย้อนรอยปฏิรูป,ปฏิรูปสุขภาพ