สรุปเวทีรวมพลังความคิดสู่ พรบ.ระบบสุขภาพแห่งชาติ อำเภอเมือง กิ่งอำกรงปินัง จังหวัดยะลา

ผู้แต่ง : ประชาคมจังหวัดยะลา เครือข่ายเยาวชน จังหวัดยะลา

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :  http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2225  หรือ http://www.sem100library.in.th/medias/1725.pdf

หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ