สรุปรายงานผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประเด็น พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์

ผู้แต่ง : เครือข่ายประชาคมสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2247  หรือ  http://www.sem100library.in.th/medias/1823.pdf

หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ