รายงานผลการดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นประชาชน ร่าง พ.ร.บ. ปฏิรูปสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง : ประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2226  หรือ  http://www.sem100library.in.th/medias/1727.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ