รายงานโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต่อร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ

ผู้แต่ง : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (สทพ.)

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2221  หรือ  http://www.sem100library.in.th/medias/1717.pdf

หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ