สรุปรายงานการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ จังหวัดลำปาง

ผู้แต่ง : เครือข่ายสุขภาพจังหวัดลำปาง

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2244  หรือ  http://www.sem100library.in.th/medias/1804.pdf

หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ