รายงานการประเมินผลการจัดสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน พ.ศ.2546

ผู้แต่ง : สุพัตรา ชาติบัญชาชัย; ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2222  หรือ  http://www.sem100library.in.th/medias/1718.pdf

หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ