สรุปผลการระดมความคิดเห็นประชาชนต่อพรบ.สุขภาพแห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้แต่ง : สปรส. จังหวัดอำนาจเจริญ

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :  http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2227  หรือ http://www.sem100library.in.th/medias/1729.pdf

หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ