รายงานสรุปผลดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ:การสนับสนุนและผลักดันการจัดทำพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ

ผู้แต่ง : สำนักพัฒนาประชาสังคม

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2236  หรือ http://www.sem100library.in.th/medias/1761.pdf

หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ