รับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.สุขภาพฯ จ.อยุธยา

ผู้แต่ง : เครือข่ายสุขภาพและภาคีร่วมมือแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :  http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2228  หรือ  http://www.sem100library.in.th/medias/1730.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ