รายงานผลการดำเนินงานการประชุมปฏิบัติการแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้แต่ง : สมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :  http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2223  หรือ  http://www.sem100library.in.th/medias/1719.pdf

หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ