สุขภาวะ คุณค่า ศักดิ์ศรี คนพิการ

ผู้แต่ง : ประเวศ วะสี

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2245  หรือ http://www.sem100library.in.th/medias/b1805.pdf

หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง: 
ประเวศ วะสี
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
สุขภาวะ,ศักดิ์ศรี, ผู้พิการ