การสนับสนุนและผลักดันการจัดทำพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แต่ง : มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDF)

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2237  หรือ http://www.sem100library.in.th/medias/1762.pdf

หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือชื่อผู้แต่ง: 
มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDF)
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
สุขภาพ,พ.ร.บ.สุขภาพ, เหนือ, อีสาน