กรณีศึกษาสมัชชาสุขภาพอนุภาคกลางล่าง พ.ศ. 2547

ผู้แต่ง : จิตตินันต์ พงสุวรรณ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2233  หรือ  http://www.sem100library.in.th/medias/b1757.pdf
 
 หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ