สรุปเหตุการณ์อุบัติภัยสารเคมีรั่วไหลของบริษัทอดิตยา เบอร์ล่าฯ

ผู้แต่ง : ศูนย์ประสานงานพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2491  หรือ  http://www.sem100library.in.th/medias/4207.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ