ฟ้าหลังพายุฝน ชีวิตคนมาบตาพุด ไปต่ออย่างไร

ผู้แต่ง : ขนิษฐา แซ่เอี้ยว
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :  http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2409  หรือ http://www.sem100library.in.th/medias/3297.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ