เปลี่ยนไปเลย ชะตากรรมเมืองเลยภายลังการเข้ามาชองเหมืองทองคำ