สู่การพัฒนาทีไม่เบียดเบียนสุขภาพ ประกาศเขตควบคุมมลพิษ เพื่อรักษาชีวิตคนระยอง

ผู้แต่ง : สมพร เพ็งค่ำ : บำเพ็ญ ไชยรักษ์

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2301  หรือ  http://www.sem100library.in.th/medias/2070.pdf

หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ