เอชไอเอ.หนุนหรือฉุดการพัฒนา

ผู้แต่ง : 

อำพล จินดาวัฒนะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :  http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2597  หรือ http://www.sem100library.in.th/medias/b7705.pdf

หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ