ติดต่อเรา
infocenter.nationalhealth.or.th
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14
หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 02-832-9127
แฟ็กซ์: 02-832-9001-2
อีเมล:infocenter@nationalhealth.or.th

ตราสัญลักษณ์หน่วยงาน